ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

Департамент освіти та науки Одеської міської ради оголошує проведення конкурсного відбору на посади педагогічних працівників  Комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» КУ «ОЦПРПП».

Повне найменування: Комунальна установа «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» КУ «ОЦПРПП»

 Юридична адреса КУ «ОЦПРПП»: 65039, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Канатна, 134.

 Найменування посад:

 • консультант КУ «ОЦПРПП» – 3 шт. од.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад:

 • консультант КУ «ОЦПРПП» – 6464 грн.

         Педагогічні працівники призначаються за конкурсом на посади директором Комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» КУ «ОЦПРПП».

 Вимоги до посад:

 • громадянство України;
 • вільно володіння державною мовою;
 • вища педагогічна освіта ступеня, не нижче магістра;
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років;
 • досвід та вміння працювати з людьми;
 • організаторські здібності;
 • володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.
 • фізичний і психічний стан осіб не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

 Перелік документів:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

–  документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менш як п’ять років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

         Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Конкурс складається з наступних етапів:

 • 20 грудня 2021 року (за окремим графіком) конкурсна комісія перевіряє подані кандидатом документи на відповідність установленим законодавством вимогам, приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі кандидатів, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання. Перелік кандидатів, яких допущено до участі у конкурсному відборі, оприлюднюється на вебсайті департаменту;
 • 22 грудня 2021 року (за окремим графіком) проводиться тестування кандидатів на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері освіти та співбесіди, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Документи подаються до  17 грудня 2021 року (включно)  з 14.00  до 16.00  за адресою:  вул. Канатна, 134, відділ  кадрової та правової роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 1 поверх, каб. 109,  тел. (048)776-01-43  або  (048)776-11-01. Відповідальна особа: Вадим ВЄЛЄВ, начальник відділу.

З графіком проведення конкурсу можна ознайомитися за посиланням (нажміть на позначку):

 • Комунальна установа «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» (вул. Канатна, 134)

_______________

Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради  від 19.11.2021 №  326 «Про оголошення проведення конкурсного відбору  на  посади педагогічних працівників Комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників».

 

Рішення Одеської міської ради  від 17.03.2021 р.  № 171-VIII «Про затвердження положень про конкурси на посади директора та педагогічних працівників Комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Статут  Комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників», затверджений рішенням Одеської міської ради від 16 вересня 2020 року № 6464-VII

Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 16.11.2021 №315 «Про затвердження форм та критеріїв оцінювання перевірки знання законодавства України у сфері освіти під час проведення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників Комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників»

 

Share this post